Rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames


Projekti kirjeldus:
Kubija hotell looduspaa arendab projekti toel välja spetsiaalselt lastega peredele disainitud toote “Pere ja loodusega koos”, mis põhineb tervise- ja loodusesõbralikel materjalidel ning funktsionaalse disainiga mööbliga sisustatud peresviitidel, mis mahutavad kuni 7-liikmelise pere.

Projekti eesmärk ja tulemus:
Projekti eesmärk on tuua turule unikaalne ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline peredele suunatud terviklik turismitoode, mis vastaks turunõudlusele (lastega peredele), nende ootustele ja erinevatele vajadustele, oleks trendidele vastavalt tervise- ja keskkonnasõbralik ja ühtlasi aitaks parandada ettevõtte majandustulemusi.
Projekti eesmärk on luua Kubija hotell loodusspaale väga raskesti kopeeritav konkurentsieelis sise- ja välisturul, äratada tähelepanu ning külastusmotivatsiooni prioriteetsetele sihtturgudel.
Projekti tulemusel disainitakse sihtgruppide vajadusi maksimaalselt arvestav toode ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline ning külastusmotivatsiooni loov terviklik turismitoode, mille turule toomisel luuakse eeldused oluliseks turismitulu suurenemiseks nii ettevõttes, kui piirkonnas, samuti Eestis tervikuna.
„Projekti rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames“

Toetuse summa:
200 000 €

Vaata peredele suunatud pakette siit: